Z roba osamelca je lep pogled proti Vrhniki in taboru Tavriskov na Tičnici

Sinja Gorica (558 preb., 2,28 km2) je krajevna skupnost in kraj v občini Vrhnika, ki se funkcijsko deli v Sinjo Gorico in Sap. Na območju se naseljujejo že v stari železni dobi in na vrhu hriba, zahodno od cerkve sv. Joba zgradijo gradišče, o čemer pričajo izoblikovanost terena in prazgodovinske drobne kovinske najdbe. Z vrha je bil odprt pogled tako na gradišče Tavriskov na Tičnici kot na gradišče pri Bevkah, kar je bilo za nadzor poti čez Barje zelo pomembno že pred prihodom Rimljanov

Cerkev sv. Joba je edina cerkev v Sloveniji posvečena temu svetniku, zavetniku čebel

Staro vaško jedro se oblikuje pod cerkvijo. Prvič se naselje omenja kot Sweinpuhel (v prevodu Svinja Gorica) leta 1414, štiri leta kasneje se jo omenja kot Sweinpůhel, leta 1474 kot Singa Goriza, leta 1496 pa kot Sweinpuhl. Na vojaškem zemljevidu (1763–1787) je vpisana kot Suina Goritza, v Franciscejskem katastru (davčni popis, ki ga po reformah cesarja Franca I. izvedejo med letoma 1818 in 1828) je zapisana Lepa Gorica, kasneje v XIX. stol. pa se jo omenja kot Schweinbüchl. V nemščini se vsa imena nanašajo na svinje, ki so se pasle v okolici. Nekateri, ki se s svinjami ne strinjajo menijo, da naselje dobi ime po svibi, vrsti drena, torej Gorica, kjer raste sviba – Svibnja Gorica (konec koncev sta v bližini tudi Drenov Grič in Lesno Brdo), a se pri izgovorjavi izgubi črka b, zaradi česar so napačni tudi nemški prevodi. 

Ribiški dom ob Ljubljanici

Med večje zanimivosti v KS Sinja Gorica sodi cerkev sv. Joba. Prvič je omenjena v protokolu cerkvenih dragocenosti iz leta 1526, sedanja stavba pa je plod prezidave po letu 1821. Je edina cerkev na Slovenskem posvečena sv. Jobu, zaščitniku čebelarjev. Job je biblijska oseba in je sinonim za ljudi, ki trpijo po krivici. Potrjuje, da Bog svojim bitjem želi le najboljše, je pa lahko izvajanje božje volje zelo trpeče. Za cerkvijo je pokopališče z obzidjem. Nagrobni spomeniki so iz XX. stol. Na severni strani obzidja kapelica zaprtega tipa (konec XIX. stol.) s kipi Križani z Marijo in Janezom Evangelistom v oltarni niši.

Bajer je nastal s kopanjem gline za prvo opekarno na Vrhniškem

V okolici naselja so pomembna mokrišča in rastišča z zakonom zavarovanih rastlin (npr. močvirska logarica). Večji del krajevne skupnosti je vključen v okoljevarstveno območje pod zaščito EU Natura 2000. Večji del kraja je vključen v okoljevarstveno območje Natura 2000 pod zaščito Evropske unije.

Po krajevni skupnosti Sinja Gorica so v petih tisočletjih potekale vse vrste transportnih poti in se uporabljala vsa prevozna sredstva omenjena na tej kolesarski poti, od drevakov za vožnjo po koliščarskem jezeru, čolnov in ladij od antike do danes za prevoze po Ljubljanici, kočije za prevoz po rimski cesti Gemina in obeh cesarskih cestah do prevoza blaga in ljudi po železnici in avtocesti, ki danes krajevno skupnost deli v dva dela, v Sinjo Gorico in Sap.


Comments are closed