trasa_7

Za ta odsek možnih kar nekaj različic, prav gotovo pa ima MO Ljubljana te kolesarske poti tudi sama že dobro razdelane. Vseeno prilagam skico predlaganih pot, v obračun stroškov pa za osnovno različico predlagam tisto, ki razen zaključnih nekaj sto metrov (530 m) v celoti vodi na kolih, malo cenejša lj_spicarazličica pa se pri točki (d) odcepi in po novi brvi zapelje na drugo stran, kjer je naprej speljana po obstoječih poteh.

Pri osnovnem predlogu bi se morda odločili raje za novo kolesarsko brv čez Ljubljanico, namesti da se čez zapeljemo po mostu na Opekarski oziroma Janežičevi cesti

OCENA STROŠKOV

Nosilec projekta za odsek je v celoti Mestna občina Ljubljana s partnerji (LAS Barje in drugi (viri financiranja)).

<<< nazaj na prejšnjo stran

<<< nazaj na začetek prispevka


Comments are closed