Prvi odsek avtoceste v Sloveniji

Priprave na gradnjo prvega odseka avtoceste v Sloveniji potekajo pet let in 29. decembra 1972 je bil prometu predan avtocestni odsek med Vrhniko in Postojno v dolžini 32 kilometrov. Slovenija oziroma takratna Jugoslavija se s tem projektom pridruži dvajseterici evropskih držav, ki že imajo avtoceste. Pri gradnji sodelujejo delavci iz vseh jugoslovanskih republik, največ iz Makedonije, od koder jih je prignala želja po večjem zaslužku. Gradnja razdeljena na tri pododseke (Vrhnika-Logatec, Logatec-Unec in Unec-Postojna). (več >>>)

The first section of the motorway in Slovenia

Preparations for the construction of the first section of the motorway in Slovenia have been going on for five years, and on 29 December 1972 the 32 km long motorway section between Vrhnika and Postojna was handed over to traffic. With this project, Slovenia or the former Yugoslavia joins twenty European countries that already have motorways. Workers from all Yugoslav republics are taking part in the construction. (more >>>)

Posted in QR_LKM
Share this post, let the world know

Comments are closed