DRUGA CESARSKA CESTA (1809)

Gradnje druge cesarske ceste se lotijo bolj strokovno, pri njej sodelujejo gradbeni inženirji, minerji, vojaški delavci in vojaški častniki, zidarji, tesarji itd. in ne več s tlako. Cesta je načrtovana tako, da ne presega naklona 4%, kar naj bi pomenilo, da pripreganje ni bilo več potrebno. Načrte za novo cesto pripravi gradbeni direktor Jožef Šemerl leta 1793. Cesto začno graditi v Planini leta 1803, do Vrhnike za 24 km rabijo tri leta. Med Vrhniko in Logatcem poteka povsem po novi smeri, cesta je makadamska, s kockami jo tlakujejo šele po drugi svetovni vojni. (več>> >)

THE SECOND IMPERIAL ROAD (1806)

The construction of the second imperial road is being undertaken more professionally, with the participation of civil engineers, miners, military workers and military officers, masons, carpenters, etc. and no longer by pressure. The road is designed so that it does not exceed a slope of 4%, which is supposed to mean that strapping was no longer necessary. Plans for the new road were prepared by the construction director Jožef Šemerl in 1793.  (more >>>)

 

Posted in QR_LKM
Share this post, let the world know

Comments are closed