Počasi sestavljamo ideje za kolesarsko potepanje v letu 2023 in večinsko se je izoblikovalo, da se bomo podili po Balkanu, ki smo ga do sedaj pustili razmeroma “nedotaknjenega”, Od številnih balkanskih različic sta se oblikovali dve, vsaka s po dvema variantama.

Vse različice začenjamo v Donjem Milanovcu ob Donavi v Srbiji, končajo pa se bodisi ob Črnem morju v Bolgariji bodisi v pristanišču Drač v Albaniji. Vsem različicam je skupen problem zagotavljanja prenočišč (hoteli so redki ali pa nimajo primernih kapacitet), s tem povezane dolžine dnevnih etap, drugi problem pa je iskanje primernih poti, malo prometne so precej daljše in ponekod se jih težje prevozi, asfaltirane pa so krajše, je pa več prometa.

Izhodišče za načrtovanje je bilo do 13 kolesarskih etap s povprečno dolžino 80 km, kar v trinajstih znese 1.040 km. Trase so določene, v bližini zaključkov etap so relativno primerni hoteli ali po nekaj privatnih turističnih zmogljivosti (B&B, vile), opisi zanimivosti pa bodo dodani ob izboru zmagovalne trase. Trasa proti Črnemu morju se deloma drži evropske poti EV13 Ob železni zavesi, ki povezuje Barentsovo s Črnim morjem. 

Donji Milanovac

RAZLIČICA 1: DONJI MILANOVAC – ČRNO MORJE

nekaj podrazličic:

RAZLIČICA 2: DONJI MILANOVAC – DRAČ

 

Posted in Balkan
Share this post, let the world know

Comments are closed