Opis poti:

Kolesarimo po razgibani pokrajini med desnim bregom Donave in desnim bregom Porečke reke, ki se pri Mosni zliva v Donavo. Zjutraj se povzpnemo dobrih 100 metrov na najvišjo točko (604 m n.m.) pod Crnim vrhom, od tam pa se proti Zaječarju vseskozi spuščamo. (planina Miroč, video)

Ob poti je nekaj manjših krajev, poleg Miroča nad katerim se vzpenja istoimenska planina s čudodelnimi rastlinami, ki naj bi nekdaj zdravile vse rane hajdukov) še Plavna, Popovica, Sikole, Salaš, Kprivnica, Jelašnica, Čokonjar in Vražogrnac, a razen o Zaječarju (video) bi težko našli kaj pametnega na spletu.

Zanimivosti:

Arheološko najdišče Gamzigrad /wikipedija)

ZAJEČAR (izvirno srbsko Зајечар, 38.000 preb., 134 m n.m.) je mesto v vzhodnem delu Srbije v bližini meje z Bolgarijo in je središče Timoške krajine istoimenske občine, z okoli 60.000 prebivalci. Ime izvira iz Torlaškega dialekta besede zajec/зајец.

V Zaječarju so bili rojeni trije rimski cesarji, Galerij (293–311), Maksiminus (305–312) in Licinij (308–324). Znana je bila kot Felix Romuliana, poimenovana po cesarjevi materi Romuli. Na obrobju Zajećarja (6 km od centra) si lahko ogledamo ostanke poznorimske utrjene palače in spominskega kompleksa GamzigradRomuliana, ki ga je dal zgraditi cesar Galerij na prelomu III. in IV. stol.

 

Posted in Balkan
Share this post, let the world know

Comments are closed