OPIS POTI:

Iz Kalne do Pirota kolesarimo po EV13. Po ogledu zanimivega mesta, bomo pot nadaljevali po dolini reke Nišave (žal ne bomo kolesarili mimo Sićevačke klisure (video) pri Niški banji, bi morali že dan prej, pri Knjaževcu, zaviti proti Nišu) in po cesti vzporedni s hitro cesto proti mejnemu prehodu z Bolgarijo (V2). Cilj bo v Dimitrovgradu.

Večje zanimivosti ob poti so mesti Pirot in Dimitrovgrad, nekaj kilometrov naprej od Jalovika pa slapovi Bigar (video),

Če bo nekaterim trasa prekratka, potem lahko od Pirota kolesari naprej po EV13 (V1) mimo oziroma skozi manjše kraje kot Rsovci, Visocka Ržana, Slavinja in Ižatovci, Pot bi tako podaljšal za 51 km (na 102 km) in jo “dvignili” za 1.00 v.m. (1.680 v.m.).

ZANIMIVOSTI:

PIROT (39.000 preb. 367 m n.m.). (video1, video2). Porečje Nišave (Ponišavje) je med vladavino rimskega cesarja Tiberija (14–37) del Mezije, v času Vespazijana (69–79) pa, tako kot preostala Srbija, vključeno v Zgornjo Mezijo (v nasprotju z večjim delom Bolgarije v Spodnji Meziji). Konec IV. stol. Ponišavje spada v provinco Dacia Mediterranea. Rimska naselbina in vojaška rezidenca Turres (lat. stolpi) se omenja v prvi polovici III. stoletja, kasneje pa je tu omenjeno bizantinsko mesto Quimedava. 

Momčilov grad iz XIV. stol., Pirot (Wikipedija)

Mesto naj bi omogočalo nadzor in obrambo glavne ceste v tem delu cesarstva. Poleg tega so lahko popotniki tukaj prespali, pa tudi okrepčali in dobili nove konje ali vozila. Sčasoma je naselje napredovalo zaradi pomembne ceste. Zelo vztrajno so ga vznemirjali vpadi gotskih plemen skozi vse IV. stol. in Hunov v V. stol.

Po pisnih zapisih “O zgradbah” Prokopija iz Cezareje, ki piše v času vladavine bizantinskega cesarja Justinijana I. (527 – 565), cesar ukaže obnoviti trideset trdnjav na območju od Niša do Sofije, vključno s pirotskimi stolpi. V času, ko Slovani in Avari prodirajo na Balkan, se naselje imenuje Quimedava in leži na južnem pobočju hriba Sarlah. Takratno mesto je obdano z utrdbami in obzidjem, vključevalo pa je tudi zgodnjekrščansko baziliko, terme (javna kopališča), nekropolo in druge objekte. Poleg vojaške utrdbe je na mestu, imenovanem Majilka, obstajala civilna naselbina (vicus). Na prelomi VI. in VII. stol. zaporedni barbarski vpadi prebijejo bizantinsko mejo na Donavi in Slovani se v velikem številu naselili po Balkanu. 

Od XII. do XIV. stol. se imenuje Atrubi oziroma Atruni, šele od XIV. stol. se pojavi sedanje ime. Pirotsko trdnjavo ali Momčilov grad v XIV. stol. zgradi bolgarski razbojnik in lokalni vladar Momčil (video). Leta 1344 je regentstvo sklenilo novo zavezništvo z Bolgarijo, ki zahteva predajo Filipopolisa (Plovdiv) in devet drugih mest v severni Trakiji ob reki Evros. Osmani leta 1386 osvojijo Pirot in ga poimenujejo Şehirköyü (mestna vas). Po navedbah Evlije Celebija je v drugi polovici XVII. stol. Pirot mesto z 2000 hišami.

Med srbsko-otomansko vojno (1877–78) ga leta 1877 osvobodijo srbske čete, Bolgari pa ga za kratek čas med srbsko-bolgarsko vojno (1885–86) zadržijo novembra 1885. V prvi svetovni vojni (1915–18) in med II. svetovne vojne (1941–44) je Pirot ponovno pod bolgarsko okupacijo.

Pirot, Sodna palača (wikipedija)

Mesto ima bogate geografske značilnosti, vključno z gorami Stara planina, Vlaška planina, Belava, Suva planina, rekami, ki tečejo skozi mesto, vključno z Nišavo, Jermo, Rasničko Reko, Temštico in Visočico ter štirimi jezeri, Zavojskim, Berovačkim, Krupačkim in Sukovim..

Pirot ima bogato kulturo z znamenitimi pravoslavnimi cerkvenimi zgradbami, vključno s cerkvijo sv. Petke (video) ter samostanom sv. Jurija in sv. Janeza Teologa iz poznega XIV. stol., ki sta primer srednjeveške arhitekture.

Od XIX stoletja trgovsko mesto in gospodarsko središče obsežne regije (mlečna industrija, usnjarska, volnena, oblačilna, predelava lesa). Znan je po proizvodnji tradicionalnih tkanih preprog (pirotski ćilim, video) in sira ter po industriji izdelkov iz gume (Tigar gume), po proizvodnji kemičnih izdelkov in sokov.

DIMITROVGRAD (Димитровград, 6.000 preb., 545 m n.m.) (video) je obmejno naselje v Srbiji in središče istoimenske občine ob meji z Bolgarijo. Zgodovinsko ime mesta je Caribrod, ki je v I. stol. n.š. zraslo ob rimski konzularni vii Militaris oziroma Diagonalis.

Samostan Poganovo, Dimitrovgrad (wikipedija)

Po drugi svetovni vojni, v času ideje o Balkanski federaciji (ideja je kasneje propadla, ker Tito ni dosegel dogovora s Stalinom) mesto imenujejo po vodilnem bolgarskem komunistu in voditelju Kominterne Georgiju Dimitrovu. Bolgari običajno uporabljajo ime Tsaribrod v izogib zamenjavi z istoimenskim mestom ob reki Maritsa v Bolgariji.

Kakšnih hudih zanimivosti v mestu ni, morda mestna hiša in kulturni center, je pa večja zanimivost zagotovo samostan Poganovo (XIV. stol.), ki pa je že dobrih deset kilometrov stran od Dimirovgrada (video).

Posted in Balkan
Share this post, let the world know

Comments are closed