Objave člankov v strokovni literaturi

V zbornikih posvetovanj DOK_SIS – sistemi za upravljanje dokumentov, SmartDoc – pametno upravljanje z dokumenti, Atlanti – revija za sodobno arhivsko teorijo in prakso, Sodobni arhivi ter Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, so bili objavljeni naslednji prispevki (24):Splet_DOK_SIS