Pot na kolih imam številne prednosti – z višino nosilnih stebrov se izognemo, da bo pot v kateremkoli obdobju poplavljena, bo zanimivo in morda celo adrenalinsko kolesarjenje v času obsežnejših poplav, skorajda Ne posega v okolico (mokrotni travniki in habitati), nudi celo zatočišče in dodatno varnost nekaterim redkim živalskim vrstam (barjanske kure), ima pa tudi nekaj slabosti, predvsem bo gradnja dražje pa bo tudi njeno vzdrževanje.

dscn4874

PREDNOSTI KOLESARSKE POTI NA KOLIH:

  • Z višino nosilnih stebrov se izognemo, da bo pot v kateremkoli obdobju poplavljena. Zelo zanimivo in morda celo adrenalinsko bo kolesarjenje v času obsežnejših poplav, ko bodo iz vode gledala le drevesa in KK, okoli pa kvadratni kilometri plitvega jezera in deroča Ljubljanica;
  • Po močnejšem deževju pot ne bo blatna, bo pa treba izbrati tak les ali rešitev, ki po dežju ne bo preveč drseča in temu primerno nevarna;
  • Ne posega v okolico – v mokrotne travnike in habitate, prav tako ne posega v sam breg Ljubljanice (seveda razen navpičnih kolov);
  • Nudi zatočišče in dodatno varnost nekaterim redkim živalskim vrstam (zlasti barjanskim »kuram«), saj jih »traktorska« košnja trave močno redči in iztreblja;
  • KK je lahko bližje Ljubljanici, več KK je lahko postavljeno na parcelnih številkah, ki sodijo k sami Ljubljanici in so tako v državni in ne v zasebni lasti (manj težav s pridobivanj lastniških soglasij).

SLABOSTI KOLESARSKE POTI NA KOLIH:

  • Izgradnja lesene poti bo nekoliko dražja od klasičnega nasipavanja terena z jalovino, gramozom in peskom, nekoliko dražje pa bo tudi vzdrževanje. V nizko poplavnih travnikih (se pravi tam, kjer Ljubljanica poplavi travnike le dva ali tri decimetre), se lahko tehta odločitev med leseno in klasično kolesarsko pot (ob upoštevanju vpliva na mokrotne travnike in spreminjanje habitatov), prav tako pa se lahko (začasno ali stalno) pot spelje tudi po drugih (obstoječih) poteh;
  • Lesena pot je bolj občutljiva na namerne poškodbe in kraje, zato bo treba na vseh odsekih poskrbeti za video nadzor in senzorsko osvetlitev.

Comments are closed