(3,1 km, 30 v.m.) Na odseku b bo pot potekala po kolovozih v občinski lasti, le krajši odsek bo potekal po sedaj še privatnem zemljišču, ki pa ga je lastnica pripravljena prodati. Razen precej jalovine in peska ter obnovitve lesene brvi, druga dela niso predvidena.

Pot se začenja cesti med Vrhniko in Veliko Ligojno, recimo na mostu čez Podlipščico.  Do Burjaka (2) poteka po stari podlipski cesti ob potoku (na skici svetlomodra črta).


Comments are closed