(9,7 km, 270 v.m.) Kolesarska pot ob Rimskem zapornem zidu (Claustra Alpium Iuliarum – CAI) se bo začela pri delno obnovljenem obrambnem stolpi pod Bukovim vrhom in vodi prvih dvesto metrov po trasi rimske dolinske ceste, nato zavije (trenutno še zaraščen kolovoz) levo v hrib in po dvesto metrih klanca pride do poti, ki vodi po Menišiji (K11). Tam bo zavila levo in bo vodila po K11 do nadvoza čez avtocesto. Nekje v ravni črti od omenjenega obrambnega stolpa je daljši odsek rimskega zidu in bunker Rupnikove linije.

Na drugi strani AC bo pot zavila desno in bo vodila do Vrhniške jame, od tam pa malo nazaj do ceste in nato vseskozi nad železniško progo do Cesarjevega vrha. Tam bo pot prečkala glavno cesto Vrhnika–Logatec in na se drugi strani začenjala v dolg klanec skoraj do Jerinovega Griča. Na sredi poti bomo zavili na Strmico, kjer je nekdaj stala keltski tabor, danes pa ga zaseda vojska, zato bomo (predvidoma) pod speljali mimo vrha do Jezerca (kolovoz je označen v GIS-u, vendar je verjetno v zasebni lasti, 0,3 km) in spustili do Jerinovega Griča, kjer bo pri gostilni Mesec konec te trase. K10 povezuje odseke K2 (Planina), K3 (Geološka prelomnica), K4 (Furmanska pot), K7 (Rimsko dolinsko cesto), K9 (Mizen dol) in K11 (Krog po Menešiji).

Večina poti nad železniško progo, razen na začetku in na koncu, ni vrisane v GIS (3,2 km), del kolovoza pa je za povrhu še zaraščena gozdna steza (0,7 km). Dober kilometer poti bo speljano po Občini Logatec. V primeru kakršnih koli težav pri pridobivanju soglasij lastni-kov, lahko pot do Cesarjevega vrha speljemo po že predlaganem nadalje-vanju furmanske poti (K4) trasi. Kolovoz (na sliki rdeče) je že sedaj v precej dobrem stanju (rabi sicer nekaj kamionov peska), vendar v delu prečka občino Logatec, za to bo z njo nujen dogovor. Medtem ko severno od Raskovca ni ostankov rimskih obrambnih struktur, lahko nekaj ostankov le teh najdemo levo oziroma južneje od stare furmanske poti. V drugem primeru bo pot nekoliko krajša in tudi cenejša.

V prvi fazi (L+0) se izdela idejni projekt s študijo izvedljivosti in uskladi z načrtovanimi potmi v meddržavnem  projektu Claustra+, v letu L+1 pa se prične z gradnjo, bolj s čiščenjem trase in nasipavanjem, in označevanjem poti.


Comments are closed