Od mostu čez Veliki Močilnik v Močilniku vodi prvi odsek (1) do krožišča pred Doživljajskim razstaviščem Ljubljanice (K). Odsek je dolg 550 metrov, kolesarsko pot pa se v celoti zgradi na kolih.

Ocenjena vrednost odseka 1 (550 metrov koliščarske poti širine vsaj 2.5 metra, brv čez Mali  Močilnik ali Malo Ljubljanico) brez morebitnega odkupa zemljišč (izkoristi se državni parcelni številki korita Ljubljanice (2894/2, 2894/3? – glede na možnosti izvedbe projekta na terenu se izbere levi ali desni breg Male Ljubljanice), sicer pa m2 nezazidljivega zemljišča ne presega desetih evrov – koliščarska pot za ta odsek »porabi« največ 1650 m2) je 141.000,00 EUR (220,00 EUR za tekoči meter poti, 10.000,00 EUR za leseno brv, za morebitne odkupe zemljišča pa do 10.000,00 EUR).

Če bo pot potekala po desnem bregu, potem se čez Malo Ljubljanico zgradi malo daljša brv (b1), če pa bo potekala po levem bregu se čez pritok Male Ljubljanice (Mali Močilnik) zgradi nekoliko krajša brv (b2), vendar se bo morala zgraditi tudi brv b1, če bomo kolesarsko pot podaljševali v smeri Ljubljane.

Lila vrisane poti so lesene na kolih, rdeče vrisane pa obstoječe makadamske ali asfaltne poti in ne zahtevajo, razen postavitve informacijskih in usmerjevalnih tabel,  kakšnih posebnih posegov in stroškov. Temnozelene poti so nekatere različice, ki niso prišle v končni izbor.

A-Močilnik. B-most čez Malo Ljubljanico na Mirkah, C-Maroltova domačija v Verdu, D-brv čez Ljubljanico v Verdu

 

K. Nekaj različic ureditve krožnega prometa pred DRL in priključkom na Koliščarsko kolesarsko pot.

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA PREJŠNjO STRAN >>>

 

ŠTUDIJA RAZLIČIC:


Comments are closed