(10,0 km, 20 v.m.). Pot bo od DRL do krožišča pri Hoferju speljana bo obstoječi kolesarki poti, tam bo prečila avtocesto po obstoječi cesti do križišča pred gasilskim domom, tam pa v tretjem izvozu zavila na Barje. Ko bo dokončno trasirana južna obvoznica, bomo pot speljali čez Impex, ob Ljubljanici, pod avto-cesto in mimo smetišča do ceste Sinja Gorica – Blatna Brezovica. Tam bo zavila levo do krožišča, pri krožišču pa v prvem izvozu na Barje. Pot bo na Barju speljana po dobo utrjeni (in vzdrževani) makadamski cesti do nove asfaltirane ceste. Tam bo zavila desno, zapeljala do Jurševega šotišča in nazaj, pri drugem pravokotnem ovinku pa bo nadalje-vala naravnost po kolovozu. Za brvjo zmanjka kolovoza, tu bo treba nekaj sto metrov zgraditi pot na novo (zemljišče je seveda v zasebni lasti).

Če z lastniki ne bo dogovora, bomo do Malega placa pot speljali po obstoječi poti (označeno svetlo modro). Do ceste Log-Bevke jo bomo speljali po obstoječem kolovozu v naravnem rezervatu, od tam pa do Športnega parka Bevke po kolovozih v zasebni lasti ali dodani novi kolesarski cesti k obstoječi cesti. Gradnjo poti načrtujemo za leti L+1 (1/3) in L+2 (2/3).


Comments are closed