Red manjših bratov (Ordo Fratrum Minorum)

redovniško oblačilo

Frančiškov zgled, njegov pristni evangeljski duh in njegove prepričevalne besede nekatere tako prevzamejo, da se že po nekaj dneh odločijo, da se mu pridružijo in sprejmejo njegov način življenja. Prva dva sta bogat in ugleden trgovec iz Assisija Bernard da Quintavalle in pravnik Peter Cattani. Z njima gre Frančišek 16. aprila 1209 v asiško cerkev sv. Nikolaja, kjer prosijo duhovnika, naj jim trikrat odpre evangeljsko knjigo. Vsakokrat se odpre tam, kjer govori o poslanstvu apostolov in njihovem uboštvu. Frančišek se zahvali Bogu, ki je njemu in njegovima bratoma začrtal pot evangeljskega uboštva. Obrne se k bratoma in jima reče: »Brata, to je naše življenje in naše vodilo kakor tudi vseh tistih, ki hočejo stopiti v našo družbo. Pojdita torej in izpolnita, kar sta slišala.« To je dan ustanovitve reda manjših bratov.

II. red: red klaris (Ordo Santa Clarae)

Na prošnjo asiškega škofa Frančišek veliko pridiga v asiški stolnici. Med številnimi poslušalci je tudi mlado prikupno dekle Klara iz plemiške družine v Assisiju. Ob Frančiškovih govorih jo vse močneje vznemirja misel, da bi se tudi ona odpovedala svetu. Posvetuje se z njim in spozna, da jo Bog kliče, naj se mu v evangeljskem uboštvu popolnoma posveti. Marca leta 1212 pred oltarjem v porciunkulski kapeli odloži svojo bogato obleko, Frančišek pa ji odreže dolge lase in izroči preprosto spokorno redovno obleko. Pod njegovim vodstvom pri cerkvici sv. Damijana ustanovi II. red (OSCI) Frančiškove družine, to je red klaris.

III. red: Frančiškov svetni red

Ker se manjšim bratom želijo priključiti tudi številni laiki, med njimi tudi poročeni, Frančišek leta 1221 zanje ustanovi t. i. tretji red, s katerim omogoči, da se redu priključijo nove skupine ljudi. Člani živijo doma pri svojih družinah in opravljajo vsakdanje dolžnosti ter se vsepovsod trudijo, da bi živeli v evangeljskem duhu. Ta red je danes najštevilčnejši, saj šteje tri milijone članov in članic, medtem ko je manjših bratov danes okrog 30.000 (minoriti – črn habit, kapucini – rjav habit in frančiškani – temnorjav habit), klaris pa 7000.

sv. Frančišek Asiški

sv. Frančišek redovni ustanovitelj

God sv. Frančiška Asiškega

Zakaj Frančiškovi bratje nosijo rjavo barvo?

Posted in Umbrija
Share this post, let the world know

Comments are closed