Odvisno od vrste uporabnikov so različni tudi kolesarski otoki. Tako lahko na posameznem otoku pričakujemo nekatere od naštetih storitev:

 • kolesarnica;
 • tuši in garderobe z garderobnimi omaricami;
 • izposoja mestnih koles za znane uporabnike (bicikeLJ);
 • izposoja trek in e-koles (Park&Bike);
 • parkirišča za tiste, ki si izposodijo kolesa na mestnih vpadnicah.

A. Kolesarski otoki (T, zeleno) s kolesarnico, garderobami in tuši za kolesarje, ki s bodo vozili na delo s kolesi, se postavijo:

 • v bližini Obrtne cone,
 • na parkirišču v Sinji Gorici,
 • pri občini, Mantovi ali Loki in
 • pri DRL ali Cankarjevem domu.

BicikeLJ

B. Kolesarski otoki (Ik, rdeče) za izposojo mestnih koles se za začetek (v prvem letu) postavijo v bližini prometnejših krajev:

 • v bližini Obrtne cone,
 • na parkirišču v Sinji Gorici,
 • pri občini, Mantovi ali Loki in
 • pri DRL ali Cankarjevem domu,

v drugem letu pa še malo oddaljenejših lokacijah na Vrhniki in v bližnjih vaseh:

 • pri nekdanjem Elektronu (ali višje proti Štirni),
 • v bližini nekdanje gostilne Matilda (Mlinar) v smeri proti Logatcu,
 • na Verdu pri Gasilskemu domu ali v Lenarčičevem parku,
 • v Blatni Brezovici pri dnevnem baru Žrebiček ali pred Športnim parkom,
 • v Sinji Gorici pri kapelici (odcep za Ribiški dom),
 • na Drenovem Griču pred Športnim parkom,
 • na Stari Vrhniki pred Lopo,
 • nekje med obema cerkvama v Ligojni.

C. Kolesarski otoki (P&B, oranžno) za izposojo trek in e-koles s parkirišči za najemnike koles, se predvidita dva otoka, enega na parkiriščem P&R v Sinji Gorici, drugega pa pred DRL.


Comments are closed