Krajevna skupnosr Drenov Grič – Lesno Brdo

Krajevna skupnost Drenov Grič–Lesno Brdo (6,50 km2, 1.300 preb.) se razteza na severnem obronku Ljubljanskega barja. Sestavljata jo naselji Drenov Grič (750 preb.) in Lesno Brdo (550 preb.).

Drenov Grič je razloženo naselje z urbaniziranim gručastim jedrom. Leži na 291 metrih nadmorske višine ob zahodnem robu Ljubljanskega barja.

Skozi vas teče potok Zrnica, nekoč imenovan tudi Štefanov graben, ki izvira ob podnožju hriba Lesno Brdo in se vije preko barja ter se med Bevkami in Blatno Brezovico izlije v Ljubljanico. Ob glavni cesti začno graditi šele po izgradnji druge cesarske ceste leta 1809. Tako na začetku XIX. stol. ob Tržaški cesti od “Sapga” (Sinja Gorica) do Loga skoraj ni hiš. Tam, kjer je danes odcep za Horjul, stoji hiša-gostilna s hlevom, imenovana Pri Stari šrangi. V vzhodnem delu je gostilna, v zahodnem pa živinski hlev. Tisti čas so daljni in bližnji kmetje mnogo tovorili iz Ljubljane v Trst in gostilna je bila dobro obiskana. Ker hlev kmalu postane premajhen, leta 1816 zraven hiše vzdolž ceste zgradijo novega za 50 parov konj in volov. Hlev stoji še danes.

Stara Šranga, domačija in furmanska gostilna s hlevom

Šele okrog leta 1830 poleg gostilne sezidajo prvo stanovanjsko hišo in potem do leta 1838 še pet. Ljudje iz daljnih in okoliških krajev to majhno naselje imenujejo kar po gostilni Stara šranga. Zahodno od Stare šrange so po nizkih vzpetinah posejane posamezne kmetije. Okrog leta 1892 vas šteje kakšnih 20 hiš ob cesti in okolici ter 8 hiš na Lesnem Brdu. Tistega leta višja šolska oblast z Vrhnike želela osnovati ljudsko šolo, zato začne iskati primeren prostor. Leta 1883 je v stavbi zraven gostilne postavljena mitnica, kjer pobirali mitnino za mimoidočo živino. Do leta 1912, ko je bila šola zgrajena, se je nabralo kar precej denarja.

Okoli leta 1898 skozi naselje zgradijo krajevno progo južne železnice Ljubljana-Trst, ki se od glavne prge odcepi na Brezovici in je speljana do Vrhnike. V tistih letih se število hiš v vasi močno poveča, izboljša se tudi gmotni položaj prebivalcev. Vas menda takrat dobi tudi svoje ime Drenova Gorica, ki pa se kmalu preimenuje v Drenov Grič.

Kuclerjev kamnolom, kamnolom črnega apnenca z nagubanim črnim apnencem in nahajališčem fosilov

Lesno Brdo se deli med občini Vrhnika (južni del) in Horjul (severni del). Vrhniški del leži 299 metrov nad morsko gladino. Večji del naselja se razteza vzdolž ceste, ki sledi vznožju hriba, njegov manjši del pa je področje ob Stari cesti na zahodu, kjer na močvirnem področju še vedno raste zaščiteni močvirski meček. Na pobočju hriba nad glavnim delom vasi so trije kamnolomi, največji še deluje, dva manjša pa opuščena. Kuclerjev kamnolom je kamnolom črnega apnenca z nagubanim črnim apnencem in nahajališčem fosilov. Zaradi geoloških posebnosti je zaščiten kot naravni spomenik. Drugi, zahodni črni kamnolom Drenov Grič, je kamnolom črnega apnenca z belimi kalcitnimi žilicami ter okamnelimi ostanki školjk in polžev.

V preteklosti se večina prebivalcev ukvarja s kmetijstvom, večina njihovih njiv pa leži na Barju, kjer uspevajo predvsem krompir, koruza, pesa in slabša trava. Danes se sicer večina prebivalcev krajevne skupnosti vozi na delo na Vrhniko ali v Ljubljano, prav tako odhajajo tja za večje nakupe in na razne prireditve. Precej možnosti za druženje pa imajo sicer tudi doma, v krajevni skupnosti sta namreč dva pomembna centra družabnega dogajanja, gasilski dom in športni park.

Cerkev Marijinega vnebovzetja je prvič omenjena leta 1526, leta 1542 je močno predelana, današnjo podobo pa dobi okrog leta 1748.

Zanimivo je, da krajevna skupnost ne premore cerkve. Najbližja je sicer na Lesnem Brdu, a ta je že v horjulskem delu. Cerkev je posvečena Marijinemu vnebovzetju, prvič omenjena leta 1526, močno predelana leta 1542 (o tem pričajo ohranjeni sklepniki – npr. sv. Urbana s križem in grozdom), današnjo podobo pa dobi okrog leta 1748. Valentin Mentziger v levem oltarju naslika sv. Urbana, v desnem sv. Gregorja, kip sv. Iztoka je iz Facijeve delavnice, Brezmadežno Marijo, sv. Urbana in Gregorja pa naslika Vrhničan Simon Ogrin (1921).

Avtocesta deli KS Drenov Grič–Lesno Brdo v dva dela, tudi K4 – Prometna pot poteka na obeh straneh ceste. V petih tisočletjih na območju krajevne skupnosti potekajo vse kopenske poti in plovne poti po koliščarskem jezeru, predaleč je le plovna Ljubljanica.


Comments are closed