pot_vrhnika_ljublljana_2Pot bo v celoti na kolih. Vrisani sta dve različici (v.2.1, v.2.2), izbor različice pa bo odvisen od širine parcele pripada-joči Ljubljanici in od višina brega (prednost ima višji breg (krajši navpični koli) in stran, kjer bo pot lažje zgraditi pretežno po parcelah v državni lasti (ne levem bregu je tudi nekaj (verjetno) črnih gradenj!). Izgradnja poti po levem bregu Ljubljanice zahteva gradnjo brvi ob obstoječem transportnem mostu za glino pri bajerjih (B.2.1), različica po desnem bregu Ljubljanice pa brv pri Kaminu (B.2.2). Brv pri kaminu je načrtovana že dlje časa in naj bi Drenob Grič in Bevke povezala z Bistro in Borovnico.

Zanimivosti ob poti: ne glede na izbrano stran, so ob poti številna najdišča iz obdobja kolišč. Na desni strani sta znamenitejši kolišči Stare Gmajne in Hočevarica z najdišči dveh koliščarskih drevakov, dveh koliščarskih lokov ter najstarejšega (5.200 let starega) lesenega kolesa na svetu, kolišča na levem bregu pa so številčnejša a ne tako pomembna razen kolišča Lipovec (tekstil). Vidi se pa tako ali tako nič.

Zanimivosti v okolici: Sedemkilometrska kolesarsko–sprehajalna Bobrova pot v Blatni Brezovici (levi breg), grad Bistra s TMS ter kolišča ob Ljubiji in Bistri (desni breg).


Comments are closed