(29,1 km, 520 v.m.) Krožna kolesar-ska pot po Menišiji se bo začenjala pred DRL. Sprva no do Močilnika peljala po najnovejši pridobitvi na Tržaški cesti, kasneje pa bo pri DRL prečila Tržaško cesto (upamo, da bo tu zgrajeno tudi krožišče, nato pa do Močilnika po t.i. Koliščarski kolesar-ski poti zgrajeno na kolih. V Močil-niku bo naredila krog do izvirov Veli-kega Močilnika in Jazonove pesti, nato pa se bo nadaljevala čez Mirke (mimo Susmanovega kozolca, doma-čije in svinjakov) do brvi v Močilniku. Tu se bo označila še pešpot do Veli-kega in Malega Okenca. Na Konj-skem klancu se bomo priključili na K7 (Rimsko dolinsko cesto) in jo za-pustili 300 metrov naprej od nadvo-za čez AC. Za drugim skoraj 360 stopinjskim klan-cem in pri oznaki za TV17 se odcepimo od gozdne ceste, ki pelje proti Suhi štirni, Pokojišču, Lazam, Cerknici …

Pot bo čez Menišijo speljana mimo kurirske postaje iz druge svetovne vojne TV17 in kraja, kamor je med drugo svetovno vojno padlo zavez-niško letalo. Na Pokojišče bo peljala že K8 (po njej se lahko zapeljemo po nekoliko krajši nazaj na Vrhniko ali kolesa-rimo naprej do Pokojišča, Rakitne ali Cerknice), zato jo bomo pred Zavrhom obrnili proti Vrhniki, jo v začetku še speljali po nekdanji glavni cestni povezavi Pokojišča z Vrhniko (3,0 km), nato med Velikim Trebelnikom (815 m) in Velikim Lipovcem (753 m) zavili desno v smeri proti Lazam pri Borovnici, nato pa v drugem ostrem ovinku zavili levo, prečkali železniško progo  in pri Pritisku dosegli cesto, ki iz Bistre vodi proti Vrhniki.

Od tu se po najkrajši poti in po asfaltu vrnemo do DRL. Po dogovoru z občinama Cerknica in Rakitna se lahko na Pokojišču pot podaljša proti Rakitni ali Begunjam.

Razen krajših odsekov so gozdne ceste in kolovozi v dobrem stanju, problem pa je, da poti niso vrisane v GIS. Tako se bomo v letih L+0 in L+1 ukvarjali z idejnim projektom in s študijo izvedljivosti različnih tras ter pridobivali soglasja za odseke v zasebni lasti, v letu L+2 pa bomo postavili informacijske in smerne table in po potrebi še nasuli in utrdili pot.

Mislimo, da bo naloga pristojnih služb, da v GIS vrišejo makadamske ceste in kolovoze in jih označijo tudi z lastništvom. To delo seveda ni vključeno v stroške načrtovane kolesarske poti. Dva ovinka v klanec pri  AC (1,1 km) sodita tudi v Občino Logatec, zato bo tudi za ta del potreben dogovor s sosedo.

Če bi bili pri načrtovanju kakšni problemi (čeprav gozdne ceste po večini niso vrisa-ne v GIS, pa so zapleti možni le na kolo-vozu, ki pelje mimo TV17), bomo pot speljali vzhodneje od partizanskega spo-menika (do tja bo peš dobrih pet minut) po dobri makadamski cesti. Pot bo sicer nekoliko krajša (3,2 km) in tudi cenejša (na mapi označeno rdeče). Seveda so v igri še druge različice, na mapi smo vrisali le dve (svetlo modro), prva se priključi na K11, druga pa nad kamnolomom na K8.

 


Comments are closed