(9,1 km, 0 v.m.) Od DRL bomo pot spelja-li po Tržaški cesti do križišča pred obema bencinskima servisoma, preč-kali križišče (v projektih Lista za razvoj Vrhnike in podeželja naj bi tu zgradili krožišče), pri novi železniški postaji pa zavili na nekda-njo železniško traso in po trasi kolesarili vse do občinske meje z Logom, ki je nekje pri nadvozu čez avtocesto.

Del trase pelje čez dvorišče oziroma trav-nik pred nekdanjo staro železniško posta-jo v Vrtnariji. Preveriti je treba lastništvo, saj železnica praviloma ni prodajala parcel na nekdanji trasi. O vrhniškem kraku že-leznice je že postavljeno nekaj informacij-skih tabel, zato prav veliko novih ne bo potrebno. Na poti se bomo tako z infor-macijskih tabel seznanili:

  • z gradnjo južne železnice in nekaterimi različicami trase,
  • z gradnjo »vrhniškega« odseka južne železnice,
  • o prometni nesreči, ki je botrovala spremembi trase.


Comments are closed