(12,6 km, 475 v.m.) Pot se začenja pred DRL, zavije na Sušnikovo ulico in vodi čez Lošco do brvi čez Ljubljanico v Verdu. Na drugi strani brvi zavije desno in pelje skozi vas Verd mimo Petkov-škove in Sternenove rojstne hiše ter cerkve sv. Antona do Konjske-ga klanca. Na vrhu klanca se priključi na cesto, ki pelje do železniške postaje Verd. Pri mostu pod železnico se od te ceste odcepi desno, nato pa se po tej nekdaj edini cesti na Pokojišče zape-ljemo vse do cerkve sv. Štefana in partizanskega obeležja na Pokojišču.

Razen začetnega dela (3,4 km) in na samem Pokojišču (1,5 km), je cesta skoraj v celoti makadamska (7,7 km). Kakšnih večjih zanimi-vosti ob poti ni (duglazije, zrušeno letalo ali TV17 (K11) so predaleč), zato na informacijskih tablah malo več besed:

  • o Menešiji,
  • Ljubljanskem vrhu,
  • bistrških opatih in
  • kraških značilnostih dinarskega Krasa.

Po dogovoru z občinama Cerknica ali Brezovica pri Ljubljani se lahko kolesarsko pot podaljša od Padeža do Begunj pri Cerknici ali do Rakitne.

 


Comments are closed