trasa_2a

Pot bo v celoti na kolih in lahko poteka tako po levem kot desnem bregu Ljubljanice. Obe sta približno enako dolgi (4,2 km), vsaka različica pa rabi eno novo brv.bajerji_brvIzbor različice bo odvisen predvsem od širine parcele pripadajoči Ljubljanici in od višina brega (prednost ima višji breg (krajši navpični koli) in stran, kjer bo pot lažje zgraditi pretežno po parcelah v državni lasti (ne levem bregu je tudi nekaj (verjetno) črnih gradenj!).

Izgradnja poti po levem bregu Ljubljanice zahteva gradnjo brvi (2) ob obstoječem transportnem mostu za glino pri bajerjih (brv bo verjetno nekoliko cenejša od tiste pri Kaminu, saj se verjetno lahko nasloni na obstoječi most), različica po desnem bregu Ljubljanice pa rabi brv pri Kaminu (3). Ta brv koloje načrtovana že dlje časa in naj bi Drenov Grič in Bevke povezal z Bistro in Borovnico.

Zanimivosti ob poti: ne glede na izbrano stran, so ob poti številna najdišča iz obdobja kolišč. Na desni strani sta znamenitejši kolišči Stare Gmajne in Hočevarica z najdišči dveh koliščarskih drevakov, dveh koliščarskih lokov ter najstarejšega (5.200 let starega) lesenega kolesa na svetu, kolišča na levem bregu pa so številčnejša a ne tako pomembna razen kolišča Lipovec (tekstil). Vidi se pa tako ali tako nič.

Zanimivosti v okolici: Sedemkilometrska kolesarsko–sprehajalna Bobrova pot v Blatni Brezovici (levi breg), grad Bistra s TMS ter kolišča ob Ljubiji in Bistri (desni breg).

OCENA STROŠKOV

kamin_brv_2

Nosilec projekta je za celotni odsek Občina Vrhnika s partnerji: Zavod Ivana Cankarja, KS Verd, KS Sinja Gorica, KS Blatna Brezovica in KS Bevke ter LAS Barje in drugi (viri financiranja).

V primeru, da bo KK speljana po desnem bregu Ljubljanice se v projekt vključi tudi Občino Borovnica. «Pripadajoči« del investicije znaša 359.740,00 EUR (načrtovani strošek za 1.2 km KK je 344.740,00, sofinanciranje brvi (50%) čez Ljubljanico pa 15.000,00 EUR).

 Naprej na odsek 3: Kamin – Železniški podhod pri Strženu >>>

<<< Nazaj na prejšnjo stran


Comments are closed