Za oceno stroškov metra pori na kolih bomo upoštevali le neposredne stroške priprave (že izmerjenega) zemljišča, gradbeni material in storitve vezane neposredno na postavljanje poti. Stroški pridobivanja različnih soglasij, od okoljevarstvenih do gradbenega dovoljenja, stroški za morebitne odkupe zemljišč, za geodetske izmere in zakoličenje trase, ipd., niso upoštevani, saj se nanašajo na celotno pot, ne glede na tip gradnje kolesarske poti (kolovoz, kolišče).

KK se zgradi na betonskih pilotih (povprečna dolžina pilota je 4 metre, nekoliko daljši so tisti, ki so bližje koritu Ljubljanice, malo krajši pa oddaljenejši), po širini se v tla zabija po par pilotov, posamezni pari pa so po dolžini zavija na razdalji okrog 6 metrov (recimo, da je to še spremenljiva razdalja med pravokotnimi jeklenimi cevmi). Pilote se v zemljo zabije do najvišjega nivoja vode v zadnjih nekaj desetletjih (stoletne vode) – se pravi, tudi v do sedaj največjih znanih poplavah bi morali stebri gledati ven iz vode vsaj nekaj centimetrov.

Za ceno železja je upoštevana povprečna cena za kilogram. Po dolžini zvarimo po dve železni cevi, cevi se v sredini tudi privarijo na prečni železni nosilec, na obeh koncih pa se pravokotne cevi položi v U profil (ali malo večji pravokotni profil), v kolikor se zahteva upoštevanje morebitnega krčenja in širjenja cevi zaradi temperaturnih razlik. Ker ne pričakujem da se bodo piloti zabili po višini do milimetra natančno, se za prečno in podolžno niveliranje poti uporabljajo enostavni distančniki (d, e).

precnoPOPIS ELEMENTOV:

a. Jeklena pravokotna cev (višina 150 mm, širina 100, dolžina 6000 mm, debelina 4 mm) za povezovanje betonskih pilotov po dolžini KK (teža 15,10 kg/m).

b. Jeklena pravokotna cev (višina 140 mm, širina 90, dolžina 6000 mm, debelina 4 mm) za povezovanje betonskih pilotov po dolžini KK  (teža 13,80 kg/m).

Cevi se po širini razporedi enakomerno, višje cevi so v sredini, tako da so pravokotno vpete pohodne deske (h), za boljše odtekanje vode po utorih, rahlo ukrivljene.

c. Jeklena pravokotna cev (višina 150 mm, širina 100, dolžina 3000 mm, debelina 4 mm) za povezovanje betonskih pilotov po dolžini KK  (teža 15,10 kg/m).

d. »Distančnik – zgoraj«. Na prečno jekleno pravokotno cev se privarita dve jekleni pravokotni cevi (višina 140 mm, širina 100, dolžina 200 mm, debelina 5 mm) (teža 22,60 kg/m). Pri tem se »lovi« parava smer po dolžini trase.

e. »Distančnik – spodaj«. Na betonska pilota se na kvadratni jekleni plošči (f) privarita pravokotni cevi (višina 150 mm, širina 110, dolžina 200 mm, debelina 5 mm) (teža 22,60 kg/m). Profil pravokotne cevi je toliko večji, da v vsakega sede po en zgornji distančnik.

Z distančniki se nivelira višina KK tako po dolžini kot po širini. Spodnja distančnika se med seboj poveze, s pravokotno jekleno cevjo (g). Ko so vsi štirje distančniki ustrezno nivelirani, se po dva in dva med seboj privari.

f. Pravokotna jeklena plošča za pričvrstitev spodnjega distančnika na betonski pilot. Dimenzija jeklene plošče 250 mm x 200 mm x 4 mm (teža 31,20 kg/m2).

g. Povezava spodnjih distančnikov. Spodnja distančnika se med seboj privarita s pravokotno jekleno cevjo (višina 150 mm, širina 100, dolžina 1850 mm, debelina 4 mm) (teža 22,60 kg/m).podolzno

h. Talna deska (macesen (21,40 EUR /m2), smreka (18,10 EUR/m2); višina 27 mm, širina 145, dolžina 3000 mm) se položi pravokotno (pol-centimetrski razmik) na nosilne pravokotne cevi (a, b). Količki so tesno ob stranskih prečnih pravokotnih ceveh (a). Na koncu se jih z vijaki privije na lesene količke dimenzije 50 mm  x 50 mm in približno dolge 1970 mm (i).

i. Leseni količki (50 mm x 50 mm x 1970 mm) se po potrebi pričvrstijo na stranski pravokotni cevi (a). Var. količki 40 mm x 60 mm.

1.; 2. Kot že rečeno, se po dve cevi zvarijo, na obeh začetkih pa vstavi v enakostranični U profil. Profil je le toliko širši, da se pravokotna cev tesno vstavi v profil. Za pozicijo a je visok 60, širok 100 in dolg 300 mm, debelina profila pa je 5 mm (teža 7.50 kg/m), za pozicijo b pa je visok 60, širok 110 in dolg 300 mm, debelina profil pa je prav tako 5 mm (teža 8,50 kg/m). Vsi štirje profili se privarijo na prečni kovinski nosilec (c).

3. Zvarijo se po dve in dve cevi.

4. Pravokotne cevi (a, b) se po dolžini prečno ojača vsaj s štirimi kvadratnimi železnimi cevmi (25 mm, debelina sten 3 mm, teža 2,00 kg/m). «Prevezava« naj bi po eni strani zagotavljala večjo vertikalno stabilnost (cevi se privarijo), po drugi strani pa prečno položene talne deske razdeli v manjše skupine širine okrog 2980 mm. Glede na to, da se deske vijačijo na lesene kolišča, tako lahko dobimo samostojne panele vrhnjega dela kolesarske poti (2980 mm x 3000 mm), vsakega od teh pa lahko obdelujemo posebej (barvanje, zamenjava, ipd.), saj se vsak tak del samostojno in pričvrsti na zunanji pravokotni cevi (b).

Za pričvrstitev (z varjenjem) nosilnih količkov za ograjo verjetno ne bo problema, saj je višina zunanjih pravokotnih cevi 140 mm.

POPIS KOLIČIN ZA 6 METROV POTI:

NAZIV KOL TEŽA CENA ZNESEK
P Betonski piloti (Ø – 300 mm, h – 4000 mm) 2 150,00 EUR/m3 90,00
P Zabijanje betonskih pilotov (pilotiranje) 2 25,00 kos 50,00
 a. Jeklena cev (150 x 100 x 6000 mm, d=4 mm) 2 15,10 kg/m 1,5 EUR/kg 271,80
 b. Jeklena cev (140 x 90 x 6000 mm, d=4 mm) 2 13,80 kg/m 1,5 EUR/kg 248,40
 c. Jeklena cev (150 x 100 x 3000 mm, d=4 mm) 1 15,10 kg/m 1,5 EUR/kg 67,95
 d. Jeklena cev (140 x 100 x 200 mm, d=5 mm) 2 17,60 kg/m 1,5 EUR/kg 10,65
 e. Jeklena cev (150 x 110 x 200 mm, d=5 mm) 2 18,60 kg/m 1,5 EUR/kg 11,16
 f. Jeklena plošča (250 x 200 mm, d=4 mm) 2 31,20 kg/m2 1,5 EUR/kg 4,68
 g. Jeklena cev (150 x 100 x 1850 mm, d=4 mm) 1 15,10 kg/m 1,5 EUR/kg 41,90
 h. Talna deska smreka (27 x 145 x 3000 mm) 18 18,00 EUR/m2 324,00
 i. Leseni količki (50 x 50 x 1970 mm) 6 1 EUR/m 12,00
 1. U profil (60  x 100 x 300 mm, d= 5 mm) 1 7.50 kg/m 1,5 EUR/kg 3,38
 2. U profil (60  x 110 x 300 mm, d= 5 mm) 1 8,50 kg/m 1,5 EUR/kg 3,83
 4. Jeklena cev (25 x 25 x 3000 mm, d=3 mm) 4 2,00 kg/m 1,5 EUR/kg 12,00
5.1 Ograja (jeklena cev, 30 x 30 x 1000 mm) 20 2,47 kg/m 1,5 EUR/kg 74,10
5.2 Ograja (jeklena cev, 25 x 25 x 1000 mm) 12 2,00 kg/m 1,5 EUR/kg 36,00
S K U P A J 6 m 1.261,85
N Nepredvideni stroški (vijaki, varjenje) 5% 63,10
S K U P A J 6 m 1.324,95

 

  S K U P A J 1m     220,83

Kolesarsko pot na kolih bomo v načrtovanih stroških obračunavali po 220 EUR za meter.


Comments are closed