LJUBLJANICA V ANTIKI

Dokazi kažejo, da je po zadnji poledenitvi Ljubljansko barje prekrivalo jezero. To se je skozi tisočletja krčilo in sredi 2. tisočletja pr. n. št. ostane le še obsežna zamočvirjena ravnica, skozi katero se leno vijuga Ljubljanica. Če gre verjeti legendi, je bila Ljubljanica plovna že v 2. tisočletju pr. n. št., saj naj bi po njej od Črnega morja preko Donave in Save pa vse do Vrhnike pripluli Argonavti. Kot plovna reka dobi pomen s prihodom Rimljanov sredi prvega stol. pr. n. št., ko zgradijo naselje Navport  (več >> >)

Ljubljanica in antiquity

As a navigable river, the Ljubljanica gained importance with the arrival of the Romans in the middle of the first century BC, when they built the settlement of Navport, which is intended for the transshipment of mainly military equipment for Roman legions, as evidenced by numerous finds – as early as 1890 near Črna vas discovered a Roman cargo ship from the first century BC, in 2008 in Sinja gorica another one, and in 2015 they also discovered a larger logboat and another cargo ship.  (more >>>).

 

Posted in QR_LKM
Share this post, let the world know

Comments are closed