Prevozna sredstva v času kolišč 

V desetem tisočletju pred našim štetjem prostor današnjega Ljubljanskega barja prekriva jezero, ki ga že poseljujejo koliščarji. Za prevoz po vodi ali do obrežja že znajo stesati drevak iz enega debla. Za to zamudno delo uporabljajo orodje, večinoma izdelano iz kamna ali roženine, notranjost pa dolbejo tudi z zažiganjem. V bakreni in bronasti dobi si pomagajo že s preprostimi sekirami. Na Barju do zdaj odkrijejo nad šestdeset deblakov ali drevakov, večinoma je sicer mlajših, kar pomeni, da je drevak uporabljan kot prevozno sredstvo vse do srednjega veka. Z dendrokronološko metodo do zdaj potrdijo štiri drevake iz dobe kolišč. (več >> >)

Means of transport at the time of the pile dwellings

In the tenth millennium BC, the area of today’s Ljubljana Marshes is covered by a lake, which is already inhabited by pile-dwellers. For transport by water or to the shore, they already know how to squeeze a tree from one trunk. For this time-consuming work, they use tools mostly made of stone or cornea, and the interior is also hollowed out by burning. In the Copper and Bronze Ages, they already use simple axes. So far, over sixty logs or trees have been discovered in Barje, … (more >>>).

Mezzi di trasporto all’epoca delle palafitte

Nel X millennio a.C., l’area dell’attuale Palude di Lubiana era ricoperta da un lago e dal V millennio a.C. è stata abitata da persone che costruiscono palafitte sul lago. Per il trasporto sul lago o per andare a riva, sanno già fare una semplice barca a partire da un unico tronco. Per questo lavoro che richiede tempo, usano strumenti per lo più fatti di pietra o corno, mentre l’interno viene scavato tramite combustione. Nell’età del rame e del bronzo, usano già semplici assi. Finora a Barje sono stati scoperte più di sessanta barche costruite … (più>>>)

Posted in QR_LKM
Share this post, let the world know

Comments are closed